Om Komposit

Kompositmaterial- vad är det?

När man hör ordet komposit tänker man ofta på något lätt eller starkt.

Det stämmer.

Komposit i detta fall är vanligen material bestående av starka och styva fibrer som stadgas och sammanhålles av ett så kallat matrismaterial, oftast plast. Genom lämpliga kombinationer av fibrer och matrismaterial kan kompositmaterial framställas med egenskaper som de enskilda materialen inte kan uppfylla. Fibrerna är oftast utav glas, kol eller olika plastmaterial. På senare år har fibrer av cellulosa i olika former börjat användas, t ex hampa, jute, bomull mm. Fibrerna är ofta starka och har en hög styvhet. Kol och glasfiber är ofta mycket starkare än stål och har en densitet som ligger på en fjärdedel av stålets densitet. Matrismaterialet eller plastmaterialet kan vara av härdplaster eller termoplaster. Vanliga plaster är polyester, epoxi eller polyamider.

 Kompositmaterial kan spara vikt i jämförelse med de flesta konventionella materialen.

Exempel:

Man kan spara 75% i vikt om man jämför en kolfiberkonstruktion med en stålkonstruktion.           Man kan spara 50% i vikt om man jämför en glasfiberkonstruktion med en stålkonstruktion.Inom sport och flygindustrin har man redan börjat konstruera i kompositer. De senaste passagerarflygplanen har idag mer än 50% kompositer.